Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. 3. 2016

Občanův dopis muslimským migrantům

Občanův dopis muslimským migrantům

ze dne 4. března 2016

Vždy, když píši někomu dopis, tak jej uvádím oslovením. Obyčejně je to něco jako „Vážený / vážená …“, nebo „Milý / milá …“. Bohužel v tomto mém dopise vám, kteří se v současné době tak urputně derete do Evropy, to použít nemohu. Vy nejste pro mne ani vážení, ani milí. Proč to tak je?

Mohlo by se zdát, že nejsem dostatečně vychován či že nemám vůči trpícím dostatek empatie. Ale tak tomu není. I já, stejně jako naprostá většina Čechů, Moravanů a Slezanů, nemám rád násilí a nespravedlnosti všeho druhu. A otevřeně říkám, že pokud cítím, že je někomu nespravedlivě ubližováno, tak jsem okamžitě ochoten se toho dotyčného zastat, případně mu i jinak pomoci. A to bez ohledu na to, že pak může být ublíženo i mně nebo mým blízkým. Zcela určitě bych poskytl azyl mého domova tomu, kdo by byl pronásledován někým, kdo by mu chtěl ublížit a bránil bych jej. A ten azyl bych mu zcela určitě poskytl na tak dlouho, dokud by to nebezpečí pro něj nepominulo.

Je ale samozřejmé, že tento pronásledovaný by se po celou tu dobu, co by byl v mém bytě, musel chovat dle pravidel a zvyků, které u nás máme. A v žádném případě bych nepřipustil, aby mi tam zaváděl nějaké své zvyky či pravidla jen proto, že on by to považoval za lepší. V takovém případě bych jej nejdříve upozornil na to, že takto se u mne chovat nemůže, a pokud by to nechtěl pochopit, tak bych je s rozběhem ze svého bytu vykopl. A naprosto by mne pak již nezajímalo, jestli jej tam venku někdo zmlátí či dokonce zabije.

A toto neplatí jen pro někoho, komu poskytujeme azyl. Naprosto stejně to platí i pro ty, kteří se rozhodli nás navštívit, či pro ty, které jsme na tu návštěvu pozvali my. Ať již kdokoliv k nám přichází z jakéhokoliv důvodu, tak je tady, v Evropě, zvykem to, že nejdříve zazvoní či zaklepe na naše dveře a počká, až mu je otevřeme. A až my mu ty dveře otevřeme, tak vyčká, dokud jej nepozveme dál. V žádném případě si nemůže dovolit nám ty dveře vykopnout a hned se cpát dovnitř.

Vy tvrdíte, že prcháte z válečných oblastí a že tedy je naše povinnost vás přijmout a ochránit. Ano, takto by to bylo, pokud byste říkali pravdu. Jenže vy lžete. Naprostá většina z vás se k nám do Evropy vydává z Turecka. Jistě, tam jste došli ze Sýrie, kde skutečně zuří válka, či z Afganistánu, kde se navzájem vraždíte již málem stovky let. Ale v Turecku, pokud já vím, žádná válka není. To znamená, že sem k nám se již vydáváte z bezpečné oblasti, kde vám žádné nebezpečí nehrozí.

Samozřejmě ale máte právo i na to, abyste v tom Turecku navštívili zastupitelský úřad kterékoliv evropské země, požádali tam o vstupní vízum a vyčkali na rozhodnutí, jestli vám bude uděleno či nikoliv.

Prosím, ještě jednou si povšimněte toho, že jsem napsal, že o to vízum máte POŽÁDAT a na jeho udělení že musíte POČKAT.

Jak to ale děláte vy?

Ještě než se dostanete do Turecka, tak zničíte své doklady. V Turecku si pak obstaráte doklady falešné, koupíte nafukovací čluny a vydáte se k nejbližšímu řeckému ostrovu. Nikdo z vás to Řecko o vstupní vízum nepožádal a na žádné jeho udělení jste nečekali. Prostě jste tam připluli s falešnými doklady a předpokládáte, že teď je již jen a jen povinností všech v Evropě, aby vám dali ošacení, jídlo a peníze, že vás musíme dopravit tam, kam vy si budete přát a tam že vám přidělíme dům či byt. Také předpokládáte, že těm z vás, kteří budou chtít pracovat, dáme práci, kterou vy si vyberete, a těm, kterým se pracovat nechce, že přidělíme dostatečný měsíční příjem z našich sociálních fondů.

Ale tak tomu není.

Vy jste se tímto svým jednáním a chováním přesně dostali do situace toho, kdo nám vykopne dveře, prohlásí, že nám nic není po tom, kdo on je, a pak prohlásí, že tam u nás chce zůstat, protože se mu náš byt či dům líbí, a že teď si tam u nás on zavedete své pořádky, kterým my se budeme muset přizpůsobovat. Jste tedy podvodníci a násilníci.

Vyřváváte něco o vašich právech a našich povinnostech. Ale my vůči vám žádné povinnosti nemáme a nic na tom nezmění ani to, že někteří evropští politici vám ty vaše lži uvěřili a z rozumných politiků se změnili v politické idioty.

A aby toho nebylo málo, tak jste si sebou přitáhli nějakého svého podivného Boha, který prý rozděluje lidi na ty čisté a nečisté. A nečistí jsou prý podle něj všichni, kteří se neklanějí právě a jen před ním. A tyto pak vy prý můžete zotročovat a zabíjet.

Dokonce podle nějakého nařízení tohoto vašeho Boha jsou i vaše ženy méně, než vaši muži. Nemají stejná práva jako muži a jsou jim podřízeny.

Toto je pro nás ale nepřijatelné.

Někteří z nás ke svému životu sice Boha potřebují, ale musí to být Bůh dobrotivý a milosrdný. Nesmí to být někdo, kdo ke zvýšení své slávy potřebuje potoky lidské krve. Možná se vám to bude zdát podivné, ale v Evropě i Bůh musí dodržovat zákony. Ale On s tím žádný problém nemá. Proč by také měl mít, když je to tentýž Bůh, který kdysi dávno dal Mojžíšovi Desatero Božích Zákonů. A právní systémy všech evropských států právě z tohoto Desatera vycházejí.

Já vím, že i ten váš Bůh je totožný s tím židovským a tím pádem i s tím naším. Jenže vy jste mu za ta dlouhá staletí co si ho modelujete a přetváříte k obrazu svému vložili do úst tak velké a zlé změny, že to dnes již ten původní Bůh vlastně není.

Tady, u nás v Evropě, jsme si všichni rovni. Nezáleží na tom, jestli je někdo muž či žena, a nezáleží ani na tom, jestli někdo vyznává takového či onakého Boha. Podmínkou ale je, že všichni dodržujeme naše zákony. A když říkám všichni, tak, jak znovu opakuji, dodržovat je musí i ti Bohové, a když říkám naše, tak tím myslím zákony nás, lidí.

Naše země jsou pro vás lákavé právě proto, že jsou takové, jaké jsou. A to, jaké ty země jsou, je výsledkem staletí a staletí práce našich předků a vývoje naší společnosti. A samozřejmě také nás, kteří v nich žijeme dnes, a které si je dál chceme budovat k obrazu svému. A k tomu skutečně nepotřebujeme žádné přivandrovalé podvodníky a násilníky.

Je ale samozřejmě možné, že vzhledem ke své víře a vzhledem k vašim zvykům a hodnotám, které vyznáváte, se těm našim zvykům a hodnotám přizpůsobit nemůžete. Já to chápu. I vy jste produktem nějakého vývoje, kterým prošli vaši předci a kam vás svou výchovou dostali vaši rodiče. Prostě asi potřebujete Boha, který k ukázání své velikosti potřebuje potoky lidské krve. Možná skutečně potřebujete, aby vaše ženy byly méněcennými bytostmi, protože jinak vaši muži nejsou schopni ukázat svou vlastní „velikost“. Možná skutečně nemůžete jet autobusem, ve kterém zároveň jede někdo se psem, jak jste to nedávno předvedli v Německu, kde jste donutili slepce se slepeckým psem vystoupit, protože, jak vy tvrdíte, pes je ztělesněním ďábla, a jeho přítomnost v hromadném přepravním prostředku, kde jedou i muslimové, je pro vás nepřijatelná. S tím se prostě nedá nic dělat a vy si klidně tuto svou „kulturu“ ponechte i nadále.

Ale ne tady, v Evropě, a už vůbec ne tady v Česku, na Moravě, ve Slezsku či u našich bratří na Slovensku. Tady u nás žádný člověk se psem z dopravního prostředku kvůli vám nevystupovat nebude, a pokud by se vám to nelíbilo, tak byste z něj museli vystoupit sami. A pokud by se jednalo o slepce se slepeckým psem, jako tomu bylo v tom Německu, tak byste z toho autobusu ani vystoupit nestačili, protože byste z něj byli vykopnuti.

Když se chcete chovat jako primitivní idioti, je to jen a jen vaše věc. Ale v tom případě nepatříte do Evropy, ale někam do Sýrie, Iráku, Pákistánu, Afganistánu či někam do Afriky, tedy tam, odkud jste sem přišli.

Možná si ale říkáte, že zákony Evropské Unie jsou natolik přihlouplé, že vás již nikdo nemůže tady od nás zpět k vám domů vrátit.

Nemylte se.

Již dnes jste svým zhovadilým jednáním způsobili, že lidé vámi pohrdají a nenávidí vás čím dál víc. A to ve svém důsledku může nastolit situaci, že většina z nás v příštích volbách opět dá hlas někomu, kdo se nám zaváže, že tento problém velmi rychle, a třeba i velmi brutálně, vyřeší.

Asi byste měli vědět, že před poměrně nedávnou dobou již taková situace tady v Evropě byla. Tehdy se jeden muž v Německu rozhodl, že vyřeší nedobrou ekonomickou a společenskou situaci, která tehdy v tomto státě byla. K tomu ale potřeboval nějakého zřetelného nepřítele, ze kterého by mohl udělat toho jednoho jediného původce toho všeho zla. A tak si vymyslel, že za to vše mohou Židé. A tak dlouho celému německému národu tvrdil, že právě jen Židé mohou za všechno jejich strádání, až je všechny zfanatizoval a oni mu ve volbách dali svůj hlas. Ten pán se jmenoval Adolf Hitler.

Co to vše přineslo, to všichni víme.

Mnohým se až do nedávné doby zdálo, že něco takového se již v Evropě nemůže opakovat. Jenže vy jste to změnili. Dnes vznikají nové politické strany, které vlastně jsou jen obdobou NSDAP hitlerovského Německa. A jejich vůdci si již žádné nepřátele vymýšlet nemusí. Protože jste to vy, kdo se skutečně chová jako nepřítel nás všech. Jste to vy, kdo se chová a jedná jako nepřítel samotného lidství. Nepřesvědčujte nás, prosím, o tom, že i my se máme začít vůči vám chovat tak, jak se chováte vy, tedy jako barbarské zrůdy. Mohlo by se vám totiž stát, že se vám to podaří, a pak vám buď ten váš krvavý Bůh milostivý.

Toto, prosím, není žádné moje hloupé vyhrožování. Toto je dnes již docela reálná hrozba, kterou jste vy svým chováním a jednáním vyprovokovali a vypustili jako džina z láhve. A věřte mi, že ani já, ani naprostá většina nás, Evropanů, si to nepřejeme. Já vás velmi prosím, nepřesvědčujte nás o tom, že máme svůj názor změnit.

To nejlepší, co v současné situaci můžete udělat je to, že si vezmete své zvyky, sbalíte si svůj žebříček hodnot, kde lidský život neznamená nic, přibalíte si své imámy a muezziny a vrátíte se zpět, odkud jste přišli. Tam můžete dál kázat o tom, že váš Bůh chce krev. Dál vy, sunité, můžete posílat své ženy a děti opásané trhavinami vraždit vaše bratry šiíty. A vy, šiíté můžete totéž praktikovat mezi svými bratry sunity. Klidně se navzájem vyzabíjejte. Ale nelozte s tím sem k nám. Protože díky svým projevům jste dnes již pro nás jen horda zlodějů, podvodníků, vrahů a primitivních náboženských fanatiků.

Ale pokud by se někdo z vás chtěl skutečně dostat do Evropy a tady také žít, tak to pak samozřejmě můžete zkusit znovu. Jen bych vám doporučil, abyste se o to pokusili jako slušní a rozumní lidé, a ne jako zdivočelá zvěř. Prostě nejdříve slušně zaklepejte na naše dveře a počkejte, jestli MY vám je otevřeme a jestli MY vás pozveme dál.

Zdroj: Zdeněk Majzlík

ze http://majzlik.blog.idnes.cz

 

Pan Majzlík to vystihl přesně. Nikdo nemá nic proti přistěhovalcům, pokud budou žít podle našich pravidel a budovat naši společnost! Ale nechat se omezovat, napadat, ovládat!! To si praktikujte u sebe doma, ne v NAŠÍ krásné Evropě.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář